Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
  • USTAWA o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1456)
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne z dnia 3 stycznia 2013 r.  (Dz. U. z 2013 r. poz.3.)
  • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. 2012r. poz. 959)
  • USTAWA Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.267)
  • USTAWA o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców z dnia 25 marca 2011 r. (Dz.U. z 2011 Nr 106 poz. 622)