Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
  • USTAWA o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r. (tekst jednolity Dz. U. 2012 r. poz. 1228)
  • USTAWA Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.267)
  • USTAWA o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców z dnia 25 marca 2011 r. (Dz.U. z 2011 Nr 106 poz. 622)