Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Procedura przyznania
Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych następuje po uprzednim złożeniu wniosku o ww. świadczenia. Wnioski należy składać wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Po złożeniu wniosku wydawana jest decyzja administracyjna w ustawowym terminie.
Wnioski składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby. Dla osób zamieszkujących na terenie miasta i gminy Strzelec Krajeńskie organem właściwym jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich, Aleja Piastów 13.

Terminy składania wniosków
Świadczenia rodzinne przysługują począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do końca okresu zasiłkowego.
Świadczenia rodzinne są przyznawane na okres zasiłkowy, za wyjątkiem zasiłku pielęgnacyjnego, który jest przyznawany na okres wydania orzeczenia o niepełnosprawności oraz za wyjątkiem świadczeń jednorazowych takich jak: dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r. informujemy iż:

  • w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2014 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad br. nastąpi do dnia 30 listopada 2014 r.
  • w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada 2014 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia 2014 r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się dnia 1 listopada 2015 r. przyjmowane będą od 1 września 2015r.